NVRT2017

25 november 2017
Vossenberg hooglede
vanaf 19.00u

Over rt83

Ronde Tafel Roeselare werd opgericht in 1976.
De Ronde Tafel is een serviceclub voor jonge mensen, die werd opgericht te Norwich (Groot-Brittannië) in 1927 en zich ontwikkelde tot een belangrijke beweging. Over gans de wereld hebben jonge mensen zich al gedurende meer dan een halve eeuw hierbij aangesloten. In de schoot van deze serviceclub groeiden en groeien heel wat hechte vriendschapsbanden en worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de sociale werken van de ronde tafel. Via regelmatige bijeenkomsten bevordert zij de vriendschap onder jonge mannen tot 40 jaar, en dit zowel op professioneel als op sociaal vlak. Spreekbeurten en discussies verbreden het gezichtsveld, los van politiek, confessioneel, taalkundig of rasvooroordeel. Ook contacten en onderlinge samenwerking met andere landen en volkeren maken deel uit van haar activiteiten.

Als serviceclub organiseert ronde tafel activiteiten die tot doel hebben de nodige fondsen samen te brengen voor gemeenschapszorg.
Ronde Tafel 83 Roeselare heeft het plan opgevat de VZW Start West-Vlaanderen blijvend te steunen als vaste partner, maar ook bijkomende projecten worden naargelang de noden en mogelijkheden gesteund. Ook dit jaar hopen wij via jullie steun en aanwezigheid hetzelfde te doen.
Service is the true privilege!

LEDEN
Abeele Thomas | Clabau Sam | Couvreur Bram | D'Hondt Xavier | De Wilde Benoit | Debusschere Niels | Delmeire Stijn | Depovere Alexander | Deruytter Michael | Dochy Rembert | Grymonprez Wouter | Hameeuw Ignace | Joye Jeremie | Maes Alexander | Maroy Mathieu | Martens Herbert | Pype Edward | Rygole Koen | Slee Wim | Vandamme Christ | Verbrugghe Pieter-jan | Verduyn Alexander | Verduyn Nicolas | Verheye Andreas | Werbrouck Sebastien

ERELEDEN
Bekaert Emmanuel | Vandendriessche Olivier | Verduyn Alexander